İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Ortaokulda Ölçme ve Değerlendirme Politikası

Ortaokulda Ölçme ve Değerlendirme Politikası

Ölçme değerlendirme uygulamalarının temel amacı öğrencinin davranış, beceri gelişimi ve kazanımlardaki gelişim düzeylerini ortaya koymak ve takip etmektir.

Belli aralıklarla yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrencinin gelişiminin en iyi şekilde analiz edilmesine yardımcı olur. Böylece öğrencinin ne bildiği, nasıl anladığı, neler yapabildiği ve hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve ilgi alanları hakkında veriler toplanır ve öğrencinin göstermiş olduğu gelişim ile ilgili değerlendirme yapma şansı elde edilir. Elde edilen sonuçlar uygulanan programların başarısı hakkında değerlendirme yapma fırsatı verir.

  1. Sınıftan itibaren öğrenci branş öğretmenleri ile eğitime devam edeceklerinden öğrenim yılı başladıktan sonra düzenli olarak ortaokul öğretmenlerinin derslere misafir olarak entegrasyonları ile 5. Sınıf hazırlıkları tamamlanmaktadır. Eğitimde son yıllarda sorgulanan “Yeni Nesil Soru” kültürünün ilk tohumlarının yetiştiği bu yılda öğrencide kaygı yaratmadan akademik çalışmalar zenginleştirilir.

Ortaokulda eğitim, öğretimde hedefler basitten karmaşığa kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı (taksonomik) olarak sıralanır. Taksonomi tasnif ederek dağıtma, sınıflandırma demektir. Öğretim amaçlarının bu anlamda en uygun sınıflandırması BLOOM tarafından yapılmıştır. BLOOM’un sınıflamasının temel özelliği öğretmene; “öğretim sonunda öğrencide ne tür değişiklik olacaktır?” sorusuna cevap bulmada yardımcı olmasıdır.

Okullarımızda öğretim programı hedeflerinin aşamalı sınıflaması Bilişsel (Kognitif) Alan’da uygulanmaktadır.

Bilişsel Alan öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. Bu alan; bilginin edinilmesi ve uygulanması ile ilgilidir. Bu alana yönelik 7. Ve 8. Sınıflarda Etkin Bilişsel Uygulamalar Programı yürütülmekte ve yeni sınav sistemi hakkında öğrenciler ile soru paylaşımında bulunulmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi:

Eğitim süreci içinde ölçme ve değerlendirme ile hedef davranışların ne kadarının gerçekleştirildiği, bir başka deyişle hangi konuların yeterince öğrenildiği, hangilerinde eksikliklerin bulunduğu ve bu eksikliklerin kapsamı belirlenir. Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde, doğru ve etkili geribildirimler verilir; daha etkili rehberlik yapılır. Bu nedenle, ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Eğitimde ölçülecek olan bilgi, eğitim gören bireyin öğrenmeleri sonucu düşünce ve davranışlarında meydana gelecek olan değişikliktir.

 

ÖDB Çalışma alanları:

  • Öğrenci tanıma programı
  • Öğrencilerin öğrenme düzeylerini izleme, belirleme
  • Eğitim öğretimin geliştirilmesi
  • Merkezi sınavlara hazırlık
  • Çalışan, öğrenci, veli memnuniyetini belirleme
  • Performans değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme Birimi ile yapılan sınav hazırlama çalışmalarında, sınavların işleyiş prosedürü ve tarihleri, öğretim yılının başında ilan edilir. İlan edilen bu tarihlere göre sınav içerikleri, öğretmenler tarafından birime sunulur ve sınav sonuçları değerlendirilir. Sınav soruları, sınav tarihinden bir hafta önce; sınav sonuçları da bilgisayar ortamında öğretmenlere verilen tablo üzerinde, sınav uygulama tarihinden itibaren bir hafta içinde birime teslim edilir. Elde edilen değerlendirme sonuçları öğrenci, veli, öğretmen, rehberlik birimi ve okul idaresiyle paylaşılır. Yine sınav takviminde belirtilen günlerde, okul yönetimiyle gerçekleştirilen toplantılarda sınav sonuçları değerlendirilir. Değerlendirilen sınav sonuçlarına göre öğrenciye ve sınıfa, öğretmenlerimiz tarafından uygulanmak üzere, geri bildirim çalışmaları planlanır. Ortaokulda sınavlar, öğrencinin yorumlama, bağlantı kurma, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştirici, merkezi sınavlara hazır ve donanımlı olmasını sağlayıcı niteliktedir. Tüm sınıflarda düzenli olarak uygulanan ortak sınavlar ve bu sınavların sonuçlarının, geçerli ve güvenilir ölçütlerle değerlendirilmesi, öğrencilerimizin merkezi sınav başarısını olumlu yönde etkiler.

Okulumuzda çocuklarımızın gelişimlerini takip edebilmek ve onları bu anlamda en üst                seviyede destekleyebilmek amacıyla, alternatif ölçme ve değerlendirme araçları hazırlanır, uygulanır. Öğrencilerimizin kendi kendilerini değerlendirdiği portfolyo (ürün dosyası) sunum günleri yapılır. Ayrıca öğrencilerimizin gelişimlerini takip edebilmek için, okulumuz rehber öğretmeni tarafından belli dönemlerde öğrencilerimize kişisel gelişim testleri uygulanır.