İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

İlkokulda Ölçme ve Değerlendirme Politikası

İlkokulda Ölçme ve Değerlendirme Politikası

Ölçme değerlendirme uygulamalarının temel amacı öğrencinin davranış, beceri gelişimi ve kazanımlardaki gelişim düzeylerini ortaya koymak ve takip etmektir.

Belli aralıklarla yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrencinin gelişiminin en iyi şekilde analiz edilmesine yardımcı olur. Böylece öğrencinin ne bildiği, nasıl anladığı, neler yapabildiği ve hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve ilgi alanları hakkında veriler toplanır ve öğrencinin göstermiş olduğu gelişim ile ilgili değerlendirme yapma şansı elde edilir. Elde edilen sonuçlar uygulanan programların başarısı hakkında değerlendirme yapma fırsatı verir.

İlkokulda eğitim ortamı öğrencinin keşif alanıdır. Bu düzeyde öğrencilerden kitap okumaları, okuduklarını sorgulamaları, yabancı dil etkinliklerini artırmaları için çift anadil uygulamaları ve bu alanların değerlendirmeleri yapılmaktadır.

4.Sınıf, Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerimizi mezun ettikleri yıl olduğundan ve 5. Sınıftan itibaren öğrenci branş öğretmenleri ile eğitime devam edeceklerinden öğrenim yılı başladıktan sonra düzenli olarak ortaokul öğretmenlerinin derslere misafir olarak entegrasyonları ile 5. Sınıf hazırlıkları tamamlanmaktadır. Eğitimde son yıllarda sorgulanan “Yeni Nesil Soru” kültürünün ilk tohumlarının yetiştiği bu yılda öğrencide kaygı yaratmadan akademik çalışmalar zenginleştirilir.