İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

İlkokulda Çift Anadil Eğitimi

İlkokulda Çift Anadil Eğitimi

İngilizceyi bir ders olarak değil, hayatın olağan akışı içinde bir dil olarak öğrenen öğrenciler, Anadili İngilizce olan Yabancı dil öğretmeni NativeSpeakerlar ile, doğal süreç içinde yabancı dili bir iletişim aracı olarak kullanmakta ve akademik gelişimini zenginleştirmektedirler. Öğrencilerin, İngilizce dil becerilerini, erken yaşlarda ve doğal öğrenme ortamlarında geliştirmeyi hedefleyen bu programla öğrencilerde dile ek olarak sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik kazanımlar elde edilmektedir. Kültürel çeşitliliğin okul içinde yaşatılması ve çocukların bu zenginliğe sahip olmaları, İngilizce eğitimi ve öğretiminin başarısında önemli bir etkendir. Öğrencilerin yabancı dil ihtiyaçları doğrultusunda iki dilde iletişim kurmaları, araştırma yapmaları ve diğer alanlarla bağlantı kurmaları sağlanır. Dil, öğrenci sunumları, yarışmalar ve uluslararası proje katılımları ile hayatın içine aktarılır. İngilizce öğretmeni sınıfının hem yabancı dil öğretmeni hem de eğitim koçudur.

İkinci yabancı dil olan Almanca, ilkokul birinci sınıftan itibaren verilir. Oyun, şarkı ve etkinlikler yoluyla, öğrencilerin yaşayarak öğrenmesi sağlanır.