İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Hakkımızda

Hakkımızda

Kolejimizde; Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olarak, Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Eğitim Programındaki kazanımlar doğrultusunda eğitim gerçekleştirilir. İlkokul müfredatımız uzman sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanıp takip edilmekte olup, ders içinde uygulanan yöntem ve teknikler bu amaca uygun şekilde seçilmektedir. Öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı temel felsefemizdir.

Amacımız yaratıcı düşünen, bilgili, ilkeli, öğrendiklerini pratiğe döken, öğrenciler yetiştirmektir. Öğrenciler bilgiyi ezberlemek yerine keşfederek, sorgulayarak içselleştirirler. Onları hayata hazırlarken mutlu ve başarılı bireyler olarak yer almaları en önemli isteğimizdir.

İstanbul Ataşehir Koleji’nde akademik başarının yanı sıra öğrencinin üst seviyede en az bir yabancı dil öğrenmesi hedeftir. Yabancı dil eğitimimiz Avrupa Dil Kriterleri’ne uygun düzeyde gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında İstanbul Ataşehir Koleji’nde sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda aktif, özgüven sahibi öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Tarihçemiz

Okulumuz 2015-2016 Eğitim Öğretim döneminde İstanbul İli Ataşehir İlçesinde Girne Caddesi üzerinde Eyüp PİŞKİN ve Gülis BUCAK PİŞKİN tarafından kurulmuştur.

162 İlkokul ve Anaokulu ve 229 Ortaokul kontenjanı bulunan Milli eğitim temel kanunlarına uygun, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş eğitim yöntemlerini ve teknolojiyi eğitimde kullanan, akademik ve sosyal başarısı yüksek dünya insanı yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitim kurumudur.

2023 - 2024 Eğitim - öğretim yılında okulumu yeni adresinde Ataşehir Koleji olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Okulumuz mevcut Atatürk Mahallesi'ndeki yerinden taşınarak Küçükbakkalköy Mah. Aras Sok. No:4 adresine taşınmış olup, 2023 - 2024 Eğitim - öğretim yılında uzman akademik kadrosuyla ilkokul ve ortaokul kurum türleriyle eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Faaliyet bölgesinde tanınan, sevilen her anlamda başarılı bir eğitim kurumu olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

 Amacımız

 • Ezberlemeyi değil, araştırmayı seven,
 • Kişisel hak ve özgürlüklerini koruyabilen,
 • Kendi ayakları üstünde durabilen,
 • Bilimsel düşünceye sahip olan,
 • Güçlükler karşısında yılmadan savaşabilen,
 • Çalışkan ve sorumluluk sahibi olan,
 • En az bir yabancı dili mükemmel düzeyde konuşan,
 • Teknolojiye hâkim olan,
 • Sorgulamadan hiçbir düşünceyi kabul etmeyen,
 • Başkalarının hakları olmazsa kendi haklarının da olmayacağını bilen,
 • Dünyanın her ülkesinde yaşamını sürdürebilecek kadar entelektüel,
 • Yaşadığı toplumun geleneklerine, değerlerine ve inanışlarına saygılı olan,
 • Kendi değerlerine ve geleneklerine sahip çıkan,
 • Geleceği inşa edecek ve dönüştürecek, donanımı yüksek, onurlu bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Değerlerimiz ve Farkındalığımız

 • Sevgi, saygı, hoşgörü ve güvene dayalı iletişim,
 • Düşünen, vicdan sahibi, özgüveni yüksek bireyler,
 • Toplumun ahlaki, hukuki ve kültürel değerlerinin farkında olan,

Geleceği inşa edecek ve farklılık yaratacak gençler yetiştirmektir

İstanbul Ataşehir Koleji;

 • Uluslararası bakış açısı,
 • Öğrenen merkezli yaklaşım,
 • Sorgulamaya dayalı öğrenme,
 • Alanlar arası planlama ve uygulama,
 • Bireysel özelliklere uygun programlar,
 • Proje temelli eğitim çerçevesinde, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren, yaşamla ilişkilendiren ve her bireyin öğrenme süreçlerindeki farklılığını dikkate alan, öğrencilerin farklı öğrenme biçimlerini destekleyen,
 • Yabancı dilde kendini ifade edebilme becerisini geliştiren eğitim sistemi,
 • Öğrenme ortamlarının, öğrenci gelişimine destek sağlayacak şekilde tasarlanması,
 • Teknolojiyi doğru ve etkin kullanma olanaklarının sağlanması,
 • Öğrencilerin var olan ilgi ve becerilerinin gelişmesine imkân tanıyan yeni ve farklı eğitim-öğretim modellerinin, uluslararası programlar ile zenginleştirilmesi,
 • Bilimsel merak ve araştırma duygusunun yaratılması ve geliştirilmesine olanak sağlayan dinamik sınıf ortamları,
 • Demokratik, şeffaf, iletişime açık, yapıcı eleştirileri önemseyen ve çözüm arayan yönetim anlayışı,
 • Öğrenmeyi seven, bilgiyi sorgulayan, iletişim kurabilen, sorumluluk alabilen, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, prensip sahibi, duyarlı, risk alabilen, özgüvenli, yaşam boyu öğrenen ve üreten bireyler yetiştirerek fark yaratır.

 

Beklentilerimiz

Öğrencilerimizden,

 • Öğrencilerimiz, tüm etkinliklerdeki davranışlarında, İstanbul Ataşehir Koleji öğrencisi olmanın sorumluluğunu taşır ve bunun gerektirdiği özen ve dikkatin farkında olurlar.
 • Koridor ve sınıflarda yiyecek içecek bulundurmazlar; çevre temizliğine dikkat ederler.
 • Okul eşyalarına zarar vermezler. Bilmeden ya da dikkatsizlik sonucu zarar verdikleri eşyaların onarımından ve masrafından sorumlu olacaklarını bilirler.
 • Ders araç ve gereçlerini düzenli getirirler.
 • Öğrencilerimiz, arkadaşlarının öğrenme hakkına saygı gösterirler.
 • Okula düzenli devam etmeleri gerektiğini bilir; devamsızlık yapmazlar.
 • İlk derse girmeyen ya da bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin devamsızlığı, yarım gün sayılır.
 • Okula geç gelen öğrenci, özrünü, ilgili okul müdürüne bildirir ve derse kabul kâğıdı alarak ders öğretmenine teslim eder. Ara dersler için de aynı işlem yapılır.
 • Zorunlu nedenlerle okuldan erken ayrılacak öğrenci, mazeretini bildiren dilekçesini ilgili okul müdürüne verir; izin kâğıdını alarak okuldan ayrılabilir.
 • Öğrencilerimiz, okul tarafından belirlenen kıyafet kurallarına özen gösterirler.
 • Okula zarar verici alet, sağlığa zararlı yiyecek ya da içecek getirmezler.
 • Öğrencilerimiz, sınıflarında kendilerine özel dolaplarını kullanırlar. Bu dolabın güvenliği, temizliği ve düzeninden bizzat kendileri sorumludur.
 • Ortaokul öğrencileri, cep telefonunu kapalı olarak ilk ders saatinde sınıf içerisinde tanımlanan kutuya koymak koşuluyla okula getirebilir.
 • Öğrencilerimiz, teneffüslerde ve yemek saatlerinde, kendileri için belirlenen alanları kullanırlar.
 • Sınavlarda sınav kuralları ve yönergelerine uygun davranırlar.
 • Servislerde servis kurallarına ve uyarılarına riayet ederler.
 • Servisi bekletmezler; zamanında bekleme alanında bulunurlar.
 • Etkinlik ve kulüp saatlerinde etkin rol alır, görev ve sorumluluklarını titizlikle yerine getirirler.
 • Zaman yönetimine özen gösterir, okul içindeki saatleri sürekli kullanarak, derse giriş ve çıkışları ayarlarlar.
 • Derslere zamanında girerler; öğretmenlerinin öğretme sürecini asla engellemezler.
 • Kişisel eşyalarını kaybetmeleri halinde, sınıf öğretmenlerine ve ilgili okul müdürüne bilgiverirler.
 • İlgili okul müdürünün bilgisi olmadan okul telefonunu kullanmazlar.
 • İzin almadan, okula arkadaşlarını davet etmemeleri gerektiğini bilirler.
 • Okulda yapılan etkinliklere, kutlama ve törenlere katılır, izleme süresinde genel davranış kurallarına uygun davranırlar.
 • Bayrak törenlerinde kendi sınıflarına ayrılan alanda, sıralarında sessizce bulunur; törene etkin biçimde katılırlar.
 • Okul eşyalarını ve çevreyi korumak; bunlara zarar verenleri uyarmak zorunda olduklarını bilirler.
 • Öğretmen ve yöneticiler tarafından yapılan uyarılar ve yönlendirmeleri dikkate alır; olumlu davranışları ile örnek birer öğrenci olurlar.

 

Velilerimizden

 • Okula geldiğinizde, danışma tarafından yapılan yönlendirme ile ilgili birim ve kişilerle görüşme yapabilirsiniz.
 • Veli-Öğretmen görüşmeleri randevu ile gerçekleştirilir, bu randevular ilgiliöğretmenlerden mail aracılığı ile alınmalıdır.
 • Velilerimizden, öğrencimizin okula zamanında ve okul kıyafeti ile gelmesine yardımcı olmaları beklenir.
 • Öğrenci ile ilgili bilgilerin (adres, iletişim, sağlık sorunları vb.) zamanında öğrenci işlerine bildirilmesine özen gösterilir.
 • Okulun düzenlediği, toplantı, etkinlik ve eğitimlere katılımınız önemle beklenir.
 • Okul saatlerinde ve öğretim sürecinde, sınıf katlarına çıkılmaz, görüşme ve bekleme için okulun giriş bölümde beklerler.
 • Öğrencilerimizin okula, maddi değeri yüksek eşya, malzeme ve ürün getirmelerine kesinlikle engel olunur.
 • Öğrencinin evde yapacağı çalışmalarda yönlendiricidirler, işlenen günlük konuları, verilen ödevleri öğrencinin yapması konusunda yönlendiricidirler.
 • Velilerimizin, okul ile işbirliği yapmaları, okul kurallarının uygulanmasına destek vermeleri, öğrenci gelişimini izlemeleri, gerekli durumlarda Rehberlik Birimi ile iletişime geçmeleri beklenir.
 • Okul tarafından öngörülen okul sonrası akademik destek çalışmalarına katılımlarını sağlarlar. Çalışma sonrasında, öğrencinin, okuldan zamanında alınmasını gerçekleştirirler.
 • Okul idareci ve öğretmenlerine maddi değeri olan hediyeler vermezler.
 • Kaybolan eşyalarının sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu bilirler. Kaybedilen eşyalar için ertesi gün kayıp eşya dolabını kontrol ederler.

Uygulamalarımızı iş birliği içinde yürütmemiz, çocuklarımıza bilinçli bir gelecek sunmamıza yardımcı olacaktır.