İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Beden Eğitiminin Önemi

Beden Eğitiminin Önemi

Beden Eğitimi ve Sporun insanlar üzerindeki etkisi bazı seyir sporlarının milyonlarca insanı televizyon karşısına çekebilmesi ve ülkeler arasında güçlü bir etki aracı olmaya devam etmesiyle günümüzde açıkça fark edilir duruma gelmiştir. Hatta bazı günümüz devletleri Beden Eğitimi ve Sporu bir devlet politikası haline getirmişlerdir. Beden Eğitimi ve Spor modern insan hayatının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Gerçekte Beden Eğitimi ve Spor kişinin hem ruh hem de beden yapısını, sağlığını güçlendirerek dengeli bir kişiliğe sahip olmasını sağladığını bilimsel gerçekler ortaya koymuş durumdadır. Bir başka deyişle Beden Eğitimi Milli Eğimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin beden, ruh ve fikir gelişimini sağlamaktadır. Bedensel etkinlikler kişinin bedenen sağlam, fikirce uyanık ve ruhen sağlıklı olmasını amaçlar.