İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Ortaokul

Ortaokul

Ortaokul

Hızla değişen dünyaya olumlu bir biçimde uyum sağlayabilecek, sağlıklı, aktif ve yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde, Ataşehir Koleji ortaokulu en iyi koşulları hazırlayarak, çocuklarımızı geleceğe güvenle kazandırmayı amaçlamaktadır.

Uygulanan programlarda öğrencilerin, akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyen, öğrenci odaklı çalışmalar tasarlanır. Programlar, sınıflarda eğitim teknolojisi kullanımı ile zenginleştirilir; öğrencilere temel becerilerin kazandırılması hedeflenir.

Liselere Geçiş Sınavı hazırlık programları ile öğrencilerimiz bir sonraki eğitim kademesine eksiksiz ve tam donanımlı olarak geçmektedirler. 8. Sınıfta nitelikli okullara öğrenci yetişmek en temel amaçlarımız arasında bulunmaktadır.

Okulumuzda, farklı disiplinlerin etkileşim içinde olduğu ve öğrenmenin, disiplinler arası bağlantılar kurularak gerçekleştirildiği bir sınıf ortamı oluşturulur. Yaşayarak öğrenme, paylaşma ve üretme alanları olan sınıflarda; matematik, dil ve okuma köşeleri bulunur.

Öğrencilerimiz ortaokulumuzda, öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle, problem çözmeye, deneye, tartışmaya ve sorgulamaya dayalı bir öğrenim görürler. İki dilli ortamda, bilgi ile donanmış, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, özgüveni yüksek, üretken ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişirler.