İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

İlkokul

İlkokul

İlkokul

Hızla değişen dünyaya olumlu bir biçimde uyum sağlayabilecek, sağlıklı, aktif ve yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde, Ataşehir Koleji ilkokul en iyi koşulları hazırlayarak, çocuklarımızı geleceğe güvenle kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda 4. sınıfların 2. dönem ortaokul binasında branş öğretmenleri ile ders yaparak akademik anlamda kaliteli vakit geçirmeleri sağlanır.

İlkokul eğitim programımızda, uygulayarak ve yaşayarak öğrenme; Milli Eğitim Müfredatı uluslararası programların felsefesi ile yapılandırılır ve müfredat, öğrencilere bilgiyi sorgulama, evrensel bakış açısına ve değerlere sahip birey olma özelliklerini kazandıracak verilir.

Uygulanan programlarda öğrencilerin, akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyen, öğrenci odaklı çalışmalar tasarlanır. Programlar, sınıflarda eğitim teknolojisi kullanımı ile zenginleştirilir; öğrencilere temel becerilerin kazandırılması hedeflenir.

Okulumuzda, farklı disiplinlerin etkileşim içinde olduğu ve öğrenmenin, disiplinler arası bağlantılar kurularak gerçekleştirildiği bir sınıf ortamı oluşturulur. Yaşayarak öğrenme, paylaşma ve üretme alanları olan sınıflarda; matematik, dil ve okuma köşeleri bulunur.

Öğrencilerimiz ortaokulumuzda, öğrenci merkezli öğretim yöntemleriyle, problem çözmeye, deneye, tartışmaya ve sorgulamaya dayalı bir öğrenim görürler. İki dilli ortamda, bilgi ile donanmış, ulusal ve uluslararası sınavlara hazır, özgüveni yüksek, üretken ve yaşam boyu öğrenen bireyler olarak yetişirler.